Tại sao lấy ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn?

24/03/2023 - 20:32

Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 là ngày đặc biệt đối với mỗi thanh niên Việt Nam.

A A

Nhiều thập kỷ đã trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối vòng tay lớn, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Đoàn, hết lòng phục vụ nhân dân.

Vậy, tại sao lấy ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn? Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 diễn ra từ ngày 20-26/3/1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã dành thời gian để họp bàn những vấn đề cấp thiết trong công tác tăng cường lực lượng thanh niên.

Xuất phát từ sự kiện đặc biệt trên, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam diễn ra từ ngày 22-25/3/1961, nhận được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh nên đã quyết định chọn ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

Thanh niên Quảng Nam và Đà Nẵng tham gia Chương trình "Thầy thuốc làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng".

Ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nơi đại diện tiếng nói thanh niên Việt Nam. Từ khi ra đời, lực lượng thanh niên Việt nam đã cho thấy mình là lực lượng xung kích trong các phong trào cách mạng.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần. Từ 1931-1936 lấy tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương. Từ 1937-1939 đổi tên thành Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Từ tháng 11/1939-1941 là Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.

Từ tháng 5/1941-1956 đổi tên Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam. Từ ngày 25/10/1956-1970 là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Từ tháng 2/1970 đến tháng 11/1976 đổi tên thành Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh và từ tháng 12/1976 đến nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thành truyền thống, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ngày đặc biệt đối với toàn bộ thanh niên Việt Nam. Vì vậy, trong tháng 3 hằng năm, đặc biệt là ngày 26/3, nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa được tổ chức để thế hệ trẻ ôn lại các sự kiện lịch sử trong sự hình thành và phát triển của Đoàn.

Theo VTC News

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong