Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

06/04/2020 - 21:18

 - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh (SXKD), bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD, bảo đảm an sinh xã hội.

A A

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Để cụ thể hóa chủ trương này, ngày 17-3-2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1176/VPUBND-KGVX giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Đối tượng được tạm dừng đóng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN (gọi chung là DN) thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác, gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động (NLĐ), trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng SXKD trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chi trả lương hưu hàng tháng tại điểm chi trả Bình Khánh (TP. Long Xuyên)

Các DN thuộc các trường hợp nêu trên được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6-2020. Theo quy định hiện hành, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất là 22%, trong đó người sử dụng lao động đóng 14%, NLĐ đóng 8%. Trong trường hợp đến hết tháng 6-2020, dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu DN còn gặp khó khăn thì tiếp tục đề nghị hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12-2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không tính lãi chậm đóng, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra (nếu đơn vị sử dụng lao động không có dấu hiệu vi phạm). Tuy nhiên, hàng tháng DN vẫn phải đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và BHTN để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ (tổng tỷ lệ đóng vào các quỹ này là 10%, trong đó người sử dụng lao động đóng 7,5% và NLĐ đóng 2,5%).

Khi kết thúc thời gian tạm dừng đóng, Chính phủ công bố hết dịch bệnh Covid-19, các DN phải đóng đủ và đóng bù quỹ hưu trí, tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó. BHXH tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định của pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, tránh lạm dụng, trục lợi.

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 vào cùng 1 kỳ chi trả

Ngày 30-3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1020/BHXH-TCKT bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, tháng 5-2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch  bệnh Covid-19. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5 được chi trả cùng vào 1 kỳ chi trả,  hỗ trợ tối đa cho người hưởng không phải đi lại nhiều lần.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, người hưởng nên chuyển sang nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân (tài khoản ATM), vừa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, vừa đảm bảo an toàn cho người hưởng.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng bằng tiền mặt tại các cơ sở bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, người hưởng chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu điện, mang theo thẻ chi trả đến các bưu cục của bưu điện để nhận tiền.

Trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú sẽ được cơ quan bưu điện tổ chức chi trả tận nhà (người hưởng báo với cơ quan bưu điện để được chi trả theo hình thức này).

Đặc biệt, trường hợp người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cơ quan bưu điện sẽ phối hợp chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cơ quan BHXH để có phương án chi trả kịp thời. Người hưởng khi đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tập trung đông người để đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp xúc nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

HẠNH CHÂU