Tăng cường công tác khuyến học trên nền tảng số

27/07/2021 - 07:07

 - Dịch bệnh COVID-19 xảy ra làm ảnh hưởng toàn diện đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

A A

Tận dụng nền tảng số

Trước thực tế này, Hội Khuyến học tỉnh đề ra nhiều giải pháp phù hợp, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Theo đó, một trong những giải pháp được Hội Khuyến học tỉnh thực hiện hiệu quả là tận dụng nền tảng số để làm công tác khuyến học. Cụ thể, hội đã xây dựng website của Tỉnh hội theo địa chỉ http://hoikhuyenhoc.angiang.edu.vn. Nhờ website này, tất cả các thông tin chỉ đạo, định hướng từ Trung ương hội, Tỉnh hội; các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tình hình hoạt động của Tỉnh hội, Huyện hội; điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ học tập được cập nhật nhanh chóng.

“Trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các hoạt động của hệ thống Hội Khuyến học trong tỉnh được thực hiện trên nền tảng số. Việc ứng dụng nền tảng số vào hoạt động khuyến học giúp cho các chủ trương, chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, phù hợp trong bối cảnh chống dịch, mang lại hiệu quả rất cao” - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Đặng Hoài Dũng khẳng định.

Ngoài trang web, các cấp hội trong tỉnh còn xây dựng nhóm trên nên tảng mạng xã hội Zalo để trao đổi thông tin, hình ảnh, tài liệu, các chủ trương, chính sách (mới nhất) trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc vận động gây quỹ được thực hiện thông qua điện thoại, mạng xã hội. Chính từ nền tảng này, nhiều nhà hảo tâm có tấm lòng với quê hương, đất nước, với sự nghiệp giáo dục địa phương đã gửi tiền, quà, ý tưởng xây dựng… để đóng góp cho hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh và các địa phương. Tính đến thời điểm này, thông qua nền tảng số, các huyện, thị xã, thành phố đã vận động được nguồn lực xã hội để chăm lo cho công tác khuyến học rất lớn. Cụ thể, huyện Thoại Sơn đã xây dựng được 14 quỹ Khuyến học của địa phương cùng các Quỹ Khuyến học mang tính đặc thù; huyện Châu Thành, Chợ Mới và TP. Long Xuyên đang đẩy mạnh thực hiện chương trình này.

Đẩy mạnh vận động

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập qua nền tảng số, nhiều địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, từ đó đã góp phần tạo được nguồn quỹ rất lớn phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, nhất là vào đầu năm học. Nhờ vào các nguồn quỹ đóng góp của xã hội, Hội Khuyến học các địa phương tiếp tục thực hiện chương trình Tiếp bước đến trường. Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tri Tôn Néang Kim Cheng cho biết, mặc dù huyện đang trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng thông qua mạng xã hội, huyện đã vận động được 2 doanh nghiệp trên địa bàn là Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang (đóng góp 350 triệu đồng) và Công ty TNHH Liên doanh Antraco (đóng góp 250 triệu đồng) để Hội Khuyến học huyện Tri Tôn thực hiện Chương tình "Tiếp bước đến trường" cho học sinh nghèo. Đây là thành công lớn của công tác vận động nguồn lực xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục địa phương.

“Hàng năm, Hội Khuyến học huyện đều thực hiện Chương trình “Tiếp bước đến trường” nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến lớp. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh bỏ học của các cấp học giảm hẳn, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp học được nâng lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới nhằm góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương…” - bà Néang Kim Cheng chia sẻ.

Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống Hội Khuyến học tỉnh đang đẩy mạnh tận dụng nền tảng số để thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động học sinh trong tỉnh học tập bằng hình thức học trực tuyến, vận động các nhà hảo tâm có những đóng góp thiết thực, tạo nguồn lực để làm tốt hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

“Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 địa phương diễn biến phức tạp, Hội Khuyến học tỉnh khuyến khích các hội viên tăng cường sử dụng nền tảng số để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đồng thời tạo nguồn quỹ cho các địa phương chủ động trong công tác hỗ trợ, khen thưởng cho học sinh” - ông Đặng Hoài Dũng khẳng định.

MINH HIỂN