Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

26/11/2019 - 07:26

Để tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mỗi cơ quan, UBND, Tòa án nhân dân (TAND), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác.

A A

Ký kết các quy chế phối hợp

Theo Quy chế phối hợp công tác giữa UBND, TAND, VKSND tỉnh gồm 3 chương, với 17 điều. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và những quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên, chủ động và trách nhiệm để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bảo đảm chế độ bảo mật thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp về việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND, Chủ tịch UBND; trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin; công tác đào tạo cán bộ, hợp tác quốc tế. Phối hợp giữa UBND và TAND trong việc giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các việc khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp giữa UBND với VKSND trong xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; trong giải quyết các vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các việc khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các sở, ban, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để TAND, VKSND tỉnh giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, dân sự và các việc khác theo quy định của pháp luật. Trả lời bằng văn bản các yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của TAND, VKSND tỉnh… Kiểm sát giải quyết án dân sự và một số việc khác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp: UBND tỉnh sẽ thực hiện công tác phối hợp cùng TAND, VKSND tỉnh trong việc chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND, TAND, VKSND các cấp kịp thời cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan, đồng thời cử người tham gia tố tụng đầy đủ nhằm góp phần giải quyết nhanh chóng, dứt điểm những vụ án phức tạp, tranh chấp đất đai… hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người gây mất trật tự địa phương.

Theo Chánh án TAND tỉnh La Hồng, việc ban hành quy chế phối hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan TAND và VKSND trong việc hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho các sở, ban, ngành và UBND các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các cấp trong việc phối hợp với cơ quan TAND và VKSND trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là việc giải quyết các vụ án hành chính, hình sự và dân sự.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn ký kết “Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp”. Theo quy chế này sẽ phối hợp trong việc chọn án, cách thức, giai đoạn chuẩn bị, trong tổ chức và sau phiên tòa rút kinh nghiệm… Việc phối hợp thực hiện quy chế này nhằm từng bước nâng cao chất lượng phiên tòa xét xử các loại án, bảo đảm việc tranh tụng thật sự khách quan, dân chủ và công khai giữa những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo yêu cầu cải cách tư pháp…

Để các quy chế được triển khai thực hiện có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các đơn vị tham gia ký kết quy chế cần có sự phối hợp tích cực, nhịp nhàng, góp phần quan trọng trong việc giải quyết vụ việc kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật. TAND, VKSND, các sở, ban, ngành căn cứ quy chế phối hợp công tác đã được ký kết sớm triển khai, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện đầy đủ, kịp thời chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, TAND, VKSND sớm giao đơn vị chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng chương trình phối hợp, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quy chế.

“Việc ký kết quy chế phối hợp giữa UBND, TAND và VKSND tỉnh nhằm tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Qua đó, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; đồng thời giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính và các vụ việc khác trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, kịp thời, đúng quy định của pháp luật… Đối với việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm sẽ góp phần tuyên truyền, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, khẳng định vị thế của TAND và VKSND, nhất là chiến lược cải cách tư pháp của Đảng” - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

THU THẢO