Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

28/07/2020 - 06:37

 - Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

A A

Theo đó, xuất hiện các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, đưa người đi lao động, học tập tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, hụi... Đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Riêng tại An Giang, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như: lừa đảo kinh doanh đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông với diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đối tượng phạm tội sử dụng nhiều thủ đoạn như: giả danh, liên kết với các đối tượng người nước ngoài làm quen với bị hại qua mạng xã hội, giả vờ yêu đương, hứa hẹn gửi tiền, quà có giá trị cao.

Hoặc giả danh cán bộ thực thi pháp luật (công an, viện kiểm sát…) yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản để đóng thuế, phí hoặc kiểm tra, sau đó chiếm đoạt; giả danh đài phát thanh - truyền hình thông báo trúng thưởng; kêu gọi đầu tư vào các công ty, chương trình, các quỹ, mua bán hàng hóa qua mạng, đầu tư đa cấp, tiền ảo, chơi hụi… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những hoạt động lừa đảo kể trên gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng thiệt hại trên 46 tỷ đồng và 1 xe môtô, trong đó có 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, thiệt hại gần 5,5 tỷ đồng. 

Nguyên nhân chủ yếu do công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa sâu rộng, người dân chưa được tiếp cận đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin (nhất là các thông tin về quy hoạch, chế độ, chính sách an sinh xã hội, đầu tư, sản xuất - kinh doanh…).

Hệ thống bảo mật thông tin khách hàng của các mạng bưu chính viễn thông và hệ thống ngân hàng chưa đảm bảo, dễ bị các đối tượng lợi dụng. Một bộ phận quần chúng nhân dân nhận thức còn hạn chế, mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin, một số có lòng tham nên dễ bị lừa.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động này và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25-5-2020 về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các chương trình, chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong sở hữu tài sản.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng... tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: đất đai, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động...

PHÒNG BẠN ĐỌC