Tăng cường tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về dân số

14/12/2020 - 06:53

 - Thực hiện các nội dung trong Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam (26-12) với chủ đề: “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững”, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố đã có những hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực để nội dung, ý nghĩa của chủ đề đến với từng người dân ở cơ sở.

A A

Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, nội dung trọng tâm của Tháng hành động quốc gia về dân số năm nay là hướng đến việc tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động cộng đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số - kế hoạch hóa gia đình góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền trọng tâm của Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong tình hình mới.

Cộng tác viên dân số tích cực tuyên truyền cho người dân ở cơ sở

Thực hiện những nội dung trọng tâm nêu trên, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh ra thông báo treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam, phối hợp các cơ quan truyền thông, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về nội dung, thông điệp và chủ đề Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020. Cùng với đó là phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng thực hiện công tác giảng dạy về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cho các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (hệ A và B), chương trình chuyên viên và chuyên viên chính.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch trình UBND cùng cấp phê duyệt kế hoạch thực hiện và hướng dẫn Ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông theo chủ đề của Tháng hành động quốc gia về sân số và ngày Dân số Việt Nam. Phối hợp với Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và Trạm Truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng cường thời lượng, mở các đợt tuyên truyền về nội dung, thông điệp và chủ đề Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về dân số.

Đó còn là phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam như: treo băng-rôn, khẩu hiệu tại cơ quan đơn vị và trên các trục lộ chính tại địa phương; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về dân số phát triển nhân Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam; tổ chức họp mặt cộng tác viên, cán bộ làm công tác dân số, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa phương năm 2020; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp, thăm và gặp gỡ tại hộ gia đình vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, những cặp vợ chồng sinh con một bề, các cặp vợ chồng sinh 3 con trở lên, nam giới chủ hộ gia đình thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tổ chức các hoạt động tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

NGỌC GIANG