Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Khánh

07/07/2020 - 20:17

 - UBND xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn, An Giang) vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Vĩnh Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025). Hội nghị đã bầu Hội đồng Quản trị HTX gồm 5 thành viên, bầu Ban Kiểm soát HTX 3 thành viên. Ông Nguyễn Văn Quân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX nông nghiệp Vĩnh Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Hội đồng Quản trị Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025)

HTX nông nghiệp Vĩnh Khánh có vốn điều lệ 400 triệu đồng, với 60 thành viên. Các ngành nghề sản xuất - kinh doanh của HTX gồm: sản xuất và buôn bán gạo an toàn; sản xuất - kinh doanh lúa giống; cung cấp các dịch vụ (cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào, dịch vụ tiêu thụ nông sản, dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, dịch vụ cày xới, cuộn rơm). HTX có sự tham gia liên kết với Tập đoàn Lộc Trời.

N.C