Thị trấn Núi Sập hoàn thành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024

20/05/2024 - 17:08

 - Ngày 20/5, tại thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã diễn ra diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Đây là đơn vị đầu tiên ở huyện diễn tập cho các xã, thị trấn còn lại tham quan, học tập và rút kinh nghiệm.

Quang cảnh buổi diễn tập

Ban Chỉ đạo diễn tập họp đánh giá rút kinh nghiệm

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ thị trấn Núi Sập được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển mọi hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Đánh giá việc thực hiện các nội dung diễn tập, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Như Anh khẳng định, cuộc diễn tập chiến đấu thị trấn Núi Sập trong khu vực phòng thủ năm 2024 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt mục đích, yêu cầu Ban Chỉ đạo huyện đề ra. Trong đó, các nội dung đều vận hành cơ chế đúng tin thần nghị quyết của Bộ Chính trị: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành theo pháp luật, cơ quan quân sự, công an là trung tâm; các ngành, mặt trận, đoàn thể làm tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ và sát với tình hình thực tế địa phương.

P.L - CẨM NANG