Thị trấn Phú Mỹ áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 14-9

14/09/2021 - 09:31

 - Ngày 14-9, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) Lê Nguyên Châu ký ban hành Quyết đinh 3289/QĐ-UBND về việc áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Phú Mỹ từ 0 giờ, ngày 14-9 đến ngày 27-9-2021. Tùy theo tình hình thực tế, UBND huyện có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm thời gian áp dụng.

A A

Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND thị trấn Phú Mỹ tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 866/UBND-KGVX, ngày 15-8; Công văn 901/UBND-KGVX, ngày 24-8; Công văn 2715/BCĐ-KGVX, ngày 5-9 và các chỉ đạo của UBND huyện trong thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên tinh thần quyết liệt có những giải pháp mạnh hơn, nâng cao hơn, sớm hơn để đưa địa phương về trạng thái bình thường.

Đồng thời, UBND thị trấn phối hợp cùng các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là các chốt giao tiếp giữa thị trấn Phú Mỹ với các địa phương khác.

MỸ HẠNH