Thoại Sơn hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

06/01/2020 - 07:54

 - Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen nhau nhưng với quyết tâm cao cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2019, Thoại Sơn đạt và vượt những chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đưa diện mạo quê hương ngày càng thay đổi.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao cờ thi đua và tặng thưởng công trình trị giá 4 tỷ đồng cho huyện nông thôn mới Thoại Sơn

Năm 2019 là năm áp chót, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH theo tinh thần Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 2015-2020. Bên cạnh những mặt thuận lợi, việc triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi tình hình thời tiết phức tạp, bệnh dịch tả heo Châu Phi lan rộng. Song, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, huyện Thoại Sơn đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là tổ chức thành công các sự kiện quan trọng trên địa bàn, như: kỷ niệm 40 năm tái lập huyện, công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đêm văn nghệ tri ân và gây quỹ Vì người nghèo, An sinh xã hội... Trong 13 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KTXH năm 2019, có 10 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt.

Xác định công tác thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng của bộ máy chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn. Từ đó có sự tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ để cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi theo kế hoạch đề ra, nhất là đảm bảo chi đối ứng, chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Ước tổng thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn huyện đạt 612.602 triệu đồng, trong đó thu từ kinh tế địa bàn 125.483 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND huyện phê duyệt. Về đầu tư xây dựng, năm 2019, huyện triển khai thi công 126 công trình xây dựng với tổng kinh phí 243.082 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương 9.772 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh 191.368 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 41.942 triệu đồng. Huyện Thoại Sơn đã đưa vào sử dụng cổng chào huyện, cầu Thoại Ngọc Hầu, cầu Thoại Hà 4 (bắc qua kênh Thoại Hà), lắp dựng mái vòm trang trí trên các cầu thuộc Tỉnh lộ 943…

Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, địa phương tiếp tục sản xuất 3 vụ lúa/năm, tổng diện tích xuống giống 114.830ha, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Để nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, huyện đã chủ trương vận động chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái với tổng diện tích 500ha. Trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trong năm đã phát triển mới 40 cơ sở, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tại cụm công nghiệp Phú Hòa, các doanh nghiệp hoạt động ổn định, trong đó Công ty Thái Bình đã đưa 2 cơ sở sản xuất túi xách và giày dép xuất khẩu đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động và đang tiếp tục xây dựng cơ sở 3. Riêng về du lịch, đến nay, huyện đã hoàn thành xây dựng trang website giới thiệu, quảng bá du lịch với gần 100.000 lượt truy cập; đồng thời xây dựng và công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thoại Sơn và chọn gần 100 chủ cơ sở tham dự các lớp tập huấn kiến thức du lịch. Công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động vượt kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo được thực hiện thường xuyên. Toàn huyện có gần 527 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm còn 2%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (2,02%).

Tình hình KTXH của huyện tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Từ đó tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường và mở rộng thông qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục vì thế được quan tâm đầu tư đúng mức. Các loại tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt diễn đàn “Cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến nhân dân”. Kết quả, toàn huyện đã tổ chức được 24 điểm tại các xã, thị trấn: Óc Eo, Vĩnh Trạch, Phú Thuận, Phú Hòa, Vĩnh Phú, Định Thành, Bình Thành, Vĩnh Chánh, An Bình, Định Mỹ, có 746 người dân tham dự với 72 ý kiến của người dân, chủ yếu là góp ý cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh. Thông qua đó, người dân còn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng, đề xuất, kiến nghị các cấp, ngành chức năng có thẩm quyền giải quyết, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tạo sự gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thành Đô ghi nhận những nỗ lực của các ngành, địa phương trong phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019. Đồng thời, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như: tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập người dân theo lộ trình nông thôn mới nâng cao; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đặc biệt là tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư; tập trung quảng bá, xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài; tích cực vận động quỹ “Cây mùa xuân”, An sinh xã hội để hộ nghèo, khó khăn được vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn;...

PHƯƠNG LAN