Thoại Sơn: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020-2025)

24/09/2019 - 07:26

 - Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Đô, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, cùng 34 thành viên.

A A

Tại cuộc họp, các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo: kế hoạch xây dựng dự thảo các văn kiện, văn bản phục vụ đại hội; đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025); các quy định về nguyên tắc, chế độ làm việc và trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban văn kiện. Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện có nhiệm vụ chỉ đạo và triển khai công tác xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy; nghiên cứu, ban hành về nguyên tắc, chế độ, lề lối làm việc và trách nhiệm của các thành viên; quyết định thành lập Tổ biên tập và nhân sự  trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.

 N.R