Thoại Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”

07/12/2023 - 17:36

 - Ngày 7/12, Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”, giai đoạn 2021-2023. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị chủ trì hội nghị.

3 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng"

Tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”, năm 2023

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giai đoạn 2021-2023, toàn huyện có tổng số 1.240 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký và thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, huyện Thoại Sơn triển khai thực hiện mô hình “Hướng về cơ sở” với hình thức tổ chức các diễn đàn, đối thoại, lắng nghe ý kiến đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, tạo sự đồng tình, ủng hộ và tham gia đông đảo của Nhân dân, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị đề nghị các cấp ủy Đảng, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án 01 của Huyện ủy Thoại Sơn về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2020 – 2025; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo.

Dịp này, 3 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng"; 19 tập thể, 7 cá nhân được UBND huyện Thoại Sơn biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” năm 2023.

PHƯƠNG LAN