Thoại Sơn triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

24/02/2021 - 15:52

 - Ngày 24-2, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn (An Giang) Nguyễn Thị Minh Kiều chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội huyện năm 2021.

A A

Năm 2021, huyện Thoại Sơn đề ra các chỉ tiêu: giá trị sản xuất bình quân/ha đất nông nghiệp đạt 195 triệu đồng; phát triển mới 36 doanh nghiệp trên địa bàn; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 75%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm còn: 0,99%; tổng thu ngân sách 636 tỷ đồng; đầu tư mở rộng 36km đường và đầu tư xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân 90,75%; xây mới 132 căn nhà và sửa chữa 63 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, người có công; phấn đấu xây dựng 100% xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  trong năm 2021, hướng đến hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

Huyện sẽ tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, tập trung đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

PHƯƠNG LAN