Thu ngân sách năm tháng tăng gần 12% so cùng kỳ

01/06/2021 - 13:59

Ngày 31-5, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế năm tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.

A A

Tổng thu NSNN tháng 5 ước đạt 73.000 tỷ đồng, bằng 6,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 120,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Số thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 15,1% so với dự toán. Số thu nội địa ước đạt 69.500 tỷ đồng, bằng 6,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,7% so với cùng kỳ.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại (LNCL), thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 6,1% so với dự toán, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021, trong tháng 5 số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỷ đồng, bao gồm: thuế GTGT khoảng 6.400 tỷ đồng; tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán, bằng 81,6% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 57,5 USD/thùng, bằng 127,8% so với giá dự toán, bằng 109,3% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 4,1 triệu tấn, bằng 51% dự toán, bằng 96,8% so với sản lượng cùng kỳ.

(Ảnh minh họa: Báo Thời Nay)

Số thu dầu thô 5 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, ngoài nguyên nhân do sản lượng dầu thanh toán 5 tháng thấp hơn so với cùng kỳ còn do phát sinh một số khoản thu mà trong 5 tháng năm 2021 không phát sinh như: thu từ kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro là 2.724 tỷ đồng, thu từ chênh lệch quyết toán năm 2019 là 1.067 tỷ đồng.

Thu nội địa ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và LNCL, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NHNN ước đạt 437.566 tỷ đồng, bằng 49,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Gần 2.700 tỷ đồng tăng thu qua thanh tra, kiểm tra

Tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô-tô... và các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn đã góp phần tăng thu cho NSNN trong 5 tháng đầu năm.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng đầu năm thì số thu thuế, phí nội địa (không kể tiền sử dụng đất, cổ tức & LNCL, xổ số và thu chênh lệch thu chi NHNN) tăng 5,8% so cùng kỳ.

Về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tính đến ngày 16-5-2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 17,68% kế hoạch năm 2021 (18.311 DN/103.569 DN) và bằng 120,51% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 187.439 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 114,48% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709,06 tỷ đồng bằng 56,46% so với cùng kỳ 2020, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,81 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 402,68 tỷ đồng; giảm lỗ là 8.606,57 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.132,77 tỷ đồng bằng 41,96% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Về cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.

98,85% DN đã đăng ký tham gia thuế điện tử

Kết quả về khai thuế điện tử cho thấy, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Đã có 825.724 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,59% số DN đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1-1-2021 đến ngày 19-5-2021 là 9.078.795 hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử (NTĐT), Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 Ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối NTĐT với Tổng cục Thuế) và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ NTĐT và tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ.

Tính đến 19-5-2021, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 819.592 DN, đạt tỷ lệ 98,85%. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 818.048  DN, đạt 98,66% trên tổng số DN đang hoạt động. Các DN đã thực hiện 1.772.451 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 317.342 tỷ đồng và 13.481.164 USD.

Về hoàn thuế điện tử, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 6.040 DN trên tổng số 6.206 DN hoàn thuế (đạt 97,33%). Số hồ sơ tiếp nhận là 10.466 hồ sơ trên tổng số 10.664 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,14%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 6.875 hồ sơ với tổng số tiền hơn 42.058 tỷ đồng.

Bảy nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6

Tổng cục Thuế cũng nêu rõ các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 6-2021.

Thứ nhất, tiếp tục bám sát tình hình; phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách 5 tháng đầu năm; các khoản thu, sắc thuế thu đột biến; tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021 của Chính phủ đến số thu NSNN các tháng. Để kịp thời có các giải pháp điều hành thu NSNN hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Thứ hai, chuẩn bị tài liệu đánh giá bổ sung thu NSNN năm 2020, triển khai dự toán năm 2021 phục vụ kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XV. Chuẩn bị các nội dung, tài liệu khác theo phân công và tham gia họp dự thính kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV.

Thứ ba, tiếp tục tổ chức đôn đốc thu NSNN đối với một số khoản thu NSTW (dầu thô, khí thiên nhiên, LNCL&CTĐC, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, phí & lệ phí thuộc NSTW,…) đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Bộ Tài chính giao.

Thứ tư, tập trung hoàn chỉnh dự thảo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, trình Bộ Tài chính xin ý kiến các Bộ/ngành liên quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Thứ năm, tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 theo kế hoạch được giao.

Thứ sáu, tiếp tục triển khai, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và y tế trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19; nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; cập nhật tình trạng sức khỏe, yếu tố dịch tễ và kết quả xét nghiệm Covid-19 của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Tổng cục Thuế.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và y tế trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Thứ bảy, triển khai các công việc liên quan chuẩn bị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020. Trong những tháng còn lại của năm, dù điều kiện dịch bệnh kéo dài, Tổng cục Thuế đã sẵn sàng các phương án để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao trong xây dựng và bảo toàn ngân sách Nhà nước.

Theo SÔNG TRÀ (Báo Nhân Dân)

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong