Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì tọa đàm chuyên đề về công tác cán bộ nữ

11/03/2023 - 12:36

 - Sáng 11/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

A A

Quang cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tỉnh; Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Bảo Toàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Bích Phượng chủ trì tại điểm cầu An Giang          

Đồng chí Trương Thị Mai,  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì tọa đàm, với  sự tham dự của 1.971 đại biểu dự trực tiếp và trực tuyến của 62 tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tỉnh; Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Bảo Toàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Bích Phượng chủ trì tại điểm cầu An Giang.

Tại tọa đàm, sau khi nghe Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thông tin chuyên đề “Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, các đại biểu đã thảo luận thực trạng, nguyên nhân chưa đạt các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 21/CT-TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó, đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng, để thực hiện tốt công tác cán bộ nữ trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, nhà nước về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng trong tham gia, thụ hưởng thành quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý, cũng như quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ trong tổng thể chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Cùng với đó, công tác phụ nữ phải sát hợp với từng đối tượng, vùng, miền, phát huy được tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của các tầng lớp phụ nữ vào sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới...

HẠNH CHÂU

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong