Tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

09/02/2023 - 12:19

Sáng 9/2, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Ban ATGT tỉnh Nguyễn Phú Tân chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2023, Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu, Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận 45-KL/TW, ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Đồng thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng đô thị và liên tỉnh. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi tham gia giao thông làm tiêu chí đánh giá kết quả…

MỸ LINH – TRUNG HIẾU

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong