Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội

15/07/2020 - 15:19

 - Sáng 15-7, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội”. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự hội nghị. Tại điểm cầu An Giang Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chủ trì.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

5 năm qua, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương, chính quyền các cấp đã coi việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) là một trong những chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên.

Tại An Giang, chính sách tín dụng đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, ngăn chặn tình trạng tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn TDCSXH đã giúp hơn trên 81.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo sản xuất kinh doanh, với số tiền trên 162 tỷ đồng. Nhờ đó, giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 8,45% xuống còn 3,67% cuối năm 2018.

THU THẢO