Tiếp xúc cử tri xã Kiến An, Mỹ Hội Đông

05/11/2019 - 07:20

 - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chợ Mới vừa tiếp xúc với hơn 200 bà con cử tri xã Kiến An và Mỹ Hội Đông trước kỳ họp.

A A

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị cần tiếp tục hỗ trợ các đối tượng gia đình chính sách, người khuyết tật; có giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tiếp tục nâng cao đời sống người dân. Đẩy mạnh các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức hạn chế sử dụng rác thải nhựa; tăng cường kiểm tra, quản lý phát hiện hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; cần có chủ trương xả lũ để hạn chế sâu bệnh ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Đặc biệt, định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng cho nông dân, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông sản.

HẠNH CHÂU