Tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới

14/11/2023 - 06:48

 - Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Châu Phú tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, nhằm góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành các tiêu chí trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Hỗ trợ tư vấn các chương trình tín dụng chính sách cho người dân

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Phú Nguyễn Thành Lưu cho biết, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Châu Phú, đầu năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Phú đã chủ động tham mưu Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh An Giang giao nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách, nhất là các chương trình tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Cụ thể, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh An Giang đã giao nguồn vốn tăng trưởng trong năm 2023 được 52 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo được 12 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 20 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 10 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 7 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội 3 tỷ đồng.

10 tháng của năm 2023, cùng với nguồn vốn thu hồi được, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Phú đã giải ngân hơn 97 tỷ đồng với 2.679 hộ vay mới (mức cho vay bình quân khoảng 36 triệu đồng/hộ). Qua đó, giúp hơn 320 lao động có việc làm; 800 hộ nghèo hộ, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để sản xuất - kinh doanh; hơn 1.860 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn được cải tạo, xây mới giúp nâng tỷ lệ hộ dân có công trình vệ sinh và nước sạch đạt chỉ tiêu ở các xã trên địa bàn huyện.

Với quy trình, thủ tục cho vay đơn giản, phù hợp, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã kịp thời đến tay các hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn. Được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Phú, gia đình chị Võ Thị Hằng (xã Mỹ Phú) đã có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất. Chị Hằng chia sẻ: “Cơ sở của gia đình tôi chuyên may quần áo trẻ em. Những năm trước đây, cơ sở chỉ sản xuất với quy mô nhỏ, sản phẩm không đa dạng, ít khách hàng. Năm 2022, tôi được vay 100 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Phú giúp gia đình tôi có điều kiện đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc… Nhờ đó, số lượng và chất lượng sản phẩm được nâng lên, được nhiều khách hàng ưa chuộng, lựa chọn. Không chỉ tăng thêm thu nhập cho bản thân, cơ sở may tôi còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 chị em ở địa phương”.

Cùng với cho vay phát triển kinh tế, thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và nhà vệ sinh đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Là một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chị Nguyễn Thị Kim Hai (huyện Châu Phú) chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi phải sử dụng nguồn nước sông rất bất tiện trong sinh hoạt và không đảm bảo vệ sinh. Năm 2020, tôi được vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Phú để đầu tư xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh. Từ ngày có nước sạch và nhà vệ sinh sử dụng, tôi điều kiện sinh hoạt và chất lượng sống của gia đình bảo đảm hơn trước”.

Hoạt động tín dụng CSXH đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú Bùi Thị Hoàng Oanh cho biết: “Với nguồn vốn hỗ trợ từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Phú đã giúp các hộ dân trên địa bàn xã vay vốn mở rộng sản xuất - kinh doanh; giải quyết việc làm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM trên địa bàn xã”.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Phú Nguyễn Thành Lưu cho biết: “Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Châu Phú đến ngày 30/10 đạt 452 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch tăng trưởng của năm. Trong thời gian còn lại năm 2023, tiếp tục tham mưu UBND huyện chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng CSXH, từ đó đối ứng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH chi nhánh An Giang, để đáp ứng nhu cầu vốn rất cao từ người dân đối với chương trình này”.

Tín dụng CSXH trên địa bàn huyện Châu Phú đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và đối tượng chính sách khác. Qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, góp phần quan trong trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa phương.

TRỌNG TÍN