Tịnh Biên đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

01/02/2023 - 06:55

 - Với mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tập trung mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tích cực phát triển kinh tế - xã hội và kiến thiết bộ mặt đô thị vùng biên giới.

A A

Kết quả tích cực

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Tịnh Biên (BCĐ huyện), công tác xây dựng NTM, NTM nâng cao và ấp NTM tại địa phương có bước chuyển biến tích cực trong năm 2022. Cụ thể, toàn huyện có 5/11 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM, chiếm 45,45%. Trong đó, có 1 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, 1 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 3 ấp được công nhận đạt chuẩn ấp NTM tại địa bàn các xã biên giới, xã khó khăn.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên Trần Hiếu Thuận thông tin: “Để công tác xây dựng NTM đạt hiệu quả cao, các cấp ủy Đảng đã ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể xây dựng NTM. Cùng với đó, các cơ quan, đoàn thể gắn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình với xây dựng NTM và mang đến hiệu quả rõ rệt.

Điển hình như UBMTTQVN huyện đã tiếp nhận và tổ chức vận động xây dựng 132 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí khoảng 5,61 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân cũng tham gia hiến tặng, góp đất, góp công trong việc quy hoạch, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa trường học, xây dựng cảnh quan môi trường nhằm tạo khí thế mới cho địa phương”.

BCĐ huyện tích cực thực hiện công tác hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh và cấp huyện, tổng kinh phí hơn 2,75 tỷ đồng. Trong đó, UBND huyện vận dụng nguồn vốn NTM hỗ trợ hơn 549 triệu đồng, phần còn lại là nguồn đối ứng. BCĐ huyện phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức lớp tập huấn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) cho lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ phụ trách OCOP trên toàn huyện.

“Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ huyện đã thực hiện toàn diện các nội dung của chương trình, đạt kết quả tốt. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Qua đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư, kinh tế - xã hội có bước phát triển tốt, việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh… đã làm thay đổi nhận thức trong cán bộ và người dân về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong xây dựng NTM” - ông Trần Hiếu Thuận cho hay.

Nỗ lực phấn đấu

Năm 2023, BCĐ huyện Tịnh Biên tiếp tục đảm bảo xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Trong đó, tiếp tục duy trì, nâng chất 5 xã đạt chuẩn NTM (có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao) và các ấp NTM. Các xã điểm nằm trong lộ trình xây dựng NTM phải tăng ít nhất 2 tiêu chí trong bộ tiêu chí đạt chuẩn. Với các địa phương còn lại, sẽ tiếp tục triển khai xây dựng NTM để nâng dần các tiêu chí đạt chuẩn trong năm, với mục tiêu không có xã đạt dưới 10 tiêu chí.

“BCĐ huyện sẽ huy động sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia xây dựng NTM của toàn xã hội, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế. Bên cạnh, vận dụng nguồn lực đầu tư để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn trên cơ sở xây dựng, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương” - ông Thuận thông tin.

BCĐ huyện Tịnh Biên đã đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng NTM. Đồng thời, yêu cầu các địa phương sử dụng nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM hợp lý, tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa. Ưu tiên phát triển hạ tầng nông thôn, hệ thống giao thông và thủy lợi nội đồng để mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

“BCĐ huyện đề ra giải pháp để thực hiện các nhóm tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, giáo dục - y tế - văn hóa, cảnh quan - môi trường và hệ thống chính trị để các ngành, địa phương tập trung thực hiện. Qua đó, cùng nỗ lực hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM đã đề ra, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, kiến thiết diện mạo của đô thị mới Tịnh Biên trong năm 2023 và những năm tiếp theo” - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh BiênTrần Hiếu Thuận nhấn mạnh.

THANH TIẾN

 

nong-nghiep-an-giang