Toàn tỉnh có 272/706 trường công lập các cấp đạt chuẩn quốc gia

24/08/2020 - 10:16

 - Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết: từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 66 trường được cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia kết hợp đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 trở lên.

A A

Nâng tổng số hiện có lên 272/706 trường học công lập các cấp đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 38,53% tổng số trường công lập toàn tỉnh. Trong đó, mầm non có 74/180 trường, đạt tỷ lệ 41,11% ; tiểu học 109/321 trường, đạt tỷ lệ 33,96%; THCS 69/156 trường, đạt tỷ lệ 44,23%; THPT 20/49 trường, đạt tỷ lệ 40,82%. Ngoài ra, có 534 trường học đạt được 4 chuẩn ngoài chuẩn cơ sở vật chất, chiếm 75,64% trên tổng số trường.

Dự kiến đến cuối năm 2020, UBND tỉnh sẽ công nhận thêm 23 trường đạt chuẩn quốc gia. Theo lộ trình đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 393/706 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 55,67%.

T.V