Tổng kết 10 năm nông thôn mới vào cuối tháng 9

16/09/2019 - 07:30

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa chủ trì cuộc họp bàn công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020 và ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, hội nghị dự kiến tổ chức ngày 30-9-2019 tại hội trường tỉnh, có khoảng 270 đại biểu được mời tham gia.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chỉ đạo tại cuộc họp

Tại hội nghị, bên cạnh nội dung đánh giá lại thành tựu 10 năm xây dựng NTM, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, sẽ có nội dung ký giao ước thi đua giữa các địa phương. Dự kiến, huyện Thoại Sơn sẽ ký giao ước thi đua xây dựng huyện NTM nâng cao; 2 huyện Chợ Mới và Châu Thành thi đua hoàn thành huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025; các huyện khác thi đua hoàn thành các bộ tiêu chí NTM.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN