Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

16/04/2024 - 14:35

 - Sáng 16/4, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW Vũ Thanh Mai chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng tham dự.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thị Hồng Loan chủ trì điểm cầu An Giang

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị được trực tuyến từ Trung ương đến 700 điểm cầu từ tỉnh, thành phố đến các xã, phường, thị trấn trong cả nước, với trên 10.000 đại biểu tham dự. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thị Hồng Loan chủ trì điểm cầu An Giang

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, nhận thức của người dân, doanh nghiệp, người lao động và cơ sở khám chữa bệnh (KCB) về chính sách pháp luật BHYT đã có chuyển biến tích cực. Tính tuân thủ pháp luật BHYT ngày càng tốt, người dân tin tưởng và hài lòng khi sử dụng thẻ BHYT thể hiện chính sách BHYT đã thực sự đi vào đời sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của chính sách an sinh của Nhà nước. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, quyền lợi của người tham gia được đảm bảo.

Số người tham gia và tỷ lệ bao phủ BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước, hoàn thành vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 46,1% dân số; năm 2009, sau khi Chỉ thị 38-CT/TW được ban hành, toàn quốc có trên 50 triệu người tham gia BHYT, tăng trên 10 triệu người so năm 2008, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 58,2% dân số. Đến năm 2023 có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so năm 2008, thời điểm chưa có Chỉ thị 38-CT/TW, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số, vượt 0,15% so Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Số lượt người có thẻ BHYT đi KCB tăng nhanh qua từng năm, trong 15 năm đã có trên 2.120 triệu lượt người KCB BHYT, với tổng số tiền trên 993.000 tỷ đồng; bình quân lượt KCB BHYT mỗi năm là 141 triệu lượt/năm (tăng 59,5% so năm 2009), với tổng chi phí KCB bình quân 66,2 ngàn tỷ đồng/năm (tăng 330% so với năm 2009). Tần suất KCB BHYT cũng tăng từ 1,77 lần/người/năm vào năm 2009 lên 1,86 lần/người/năm vào năm 2023.

  Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chỉ thị 38-CT/TW, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Vũ Thanh Mai yêu cầu ngành BHXH tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT. Trong đó, tập trung các nguồn lực để phấn đấu từ năm 2025 trở đi đạt trên 95% dân số tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo đúng mục tiêu tại Nghị quyết 20-NQ/TW. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHYT; đẩy mạnh công tác truyền thông, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc tham gia BHYT.

Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT; xử lý các hành vi vi phạm chế độ, chính sách về BHYT, các hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT.  Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi BHYT cho người tham gia. Quản lý an toàn, hiệu quả các nguồn thu, chi tài chính; tăng cường công tác giám định BHYT, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giám định BHYT và kiểm soát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT…

HẠNH CHÂU