Tổng kết công tác Công an tham gia xây dựng nông thôn mới

18/02/2020 - 14:45

 - Sáng 18-2, tại huyện Chợ Mới, Công an An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019”.

A A

Công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu 19.2 – Tiêu chí 19 xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện và sự phối hợp của MTTQ cùng các ban, ngành, tổ chức đoàn thể nhân dân.

Đồng thời, được lực lượng Công an toàn tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Công an, từ đó thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng phát triển, nhất là ở địa bàn nông thôn.

Năm 2019, trên địa bàn nông thôn tỉnh phạm pháp hình sự xảy ra 125 vụ (không tăng, không giảm) so cùng kỳ năm 2018; tệ nạn xã hội xảy ra 732 vụ (giảm 212 vụ) giảm trên 22% so cùng kỳ năm 2018; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 66 vụ, làm chết 63 người, bị thương 32 người (giảm cả 3 tiêu chí). Năm 2019, toàn tỉnh có 112/119 xã được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, chiếm tỷ lệ trên 94%; 97/119 xã đạt chuẩn Chỉ tiêu 19.2 – Tiêu chí 19, chiếm tỷ lệ trên 81%...

Dịp này, 32 tập thể và cá nhân được Công an tỉnh khen thưởng.

K.H