Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

13/01/2022 - 14:14

 - Sáng 13-01, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến tham dự hội nghị.

A A

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, bà Trương Thị Mai đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, uy tín, nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức, tự giác rèn luyện, đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

MỸ LINH – DUY ANH