Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 5.094 tỷ đồng

14/10/2019 - 08:05

 - Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Theo đó, 9 tháng qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 5.094 tỷ đồng, đạt 86% dự toán năm do UBND tỉnh giao, bằng 112% so cùng kỳ. Trong đó 11/16 khoản thu đạt trên 75% so dự toán; 11/16 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ…

A A

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, từ nay đến cuối năm, ngành thuế tỉnh tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các loại thuế mới đến người nộp thuế. Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý tốt nguồn thu, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng và chống thất thu thuế…

L.H