TP. Long Xuyên công bố tạm thời cấp độ 4 ở 3 khóm thuộc phường Mỹ Thạnh

26/10/2021 - 11:30

 - Ngày 26-10, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) ban hành quyết định công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 tại 3 khóm của phường Mỹ Thạnh, gồm: Hòa Thạnh, Thới An A (từ tổ 1 đến tổ 12), Thới Hòa (từ tổ 16 đến tổ 22).

A A

Các khóm sẽ áp dụng tạm thời biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 4 theo Kế hoạch 650/KH-UBND, ngày 20-10-2021 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thời gian áp dụng kể từ 12 giờ, ngày 26-10-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, địa phương ban hành quyết định thành lập Tổ công tác của UBND TP. Long Xuyên chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Mỹ Thạnh. Tổ gồm 5 thành viên, do Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên Nguyễn Minh Châu làm tổ trưởng.

GIA KHÁNH