Trả lời phản ánh của ông Nguyễn Văn Khắn

10/09/2019 - 07:31

 - Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Khắn (ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng, TP . Long Xuyên), không đồng thuận cách giải quyết của Hội Người cao tuổi xã Mỹ Hòa Hưng.

A A

Ông Khắn trình bày: “Mẹ tôi là Võ Thị Tiếm, sinh năm 1923, là hội viên Hội Người cao tuổi xã Mỹ Hòa Hưng, vào hội được 16 năm. Vừa qua, mẹ tôi qua đời, không một ai trong hội đến phúng viếng, thăm hỏi, trong khi Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam có quy định về quyền của hội viên: “Được hội tạo điều kiện để chăm sóc và phát huy khả năng của mình; được bảo vệ khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; được giúp đỡ khi gặp khó khăn, hoạn nạn; được thăm hỏi khi ốm đau; được chúc thọ, mừng thọ khi đến tuổi quy định; được phúng viếng, tiễn đưa khi qua đời”. Vì vậy, cần xem lại vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Hội Người cao tuổi xã trong việc chăm lo cho hội viên, tiền thu hội phí sử dụng vào mục đích gì? Ngoài ra, tôi yêu cầu làm rõ thêm một số việc: Hội Người cao tuổi xã thu hội phí cao hơn quy định (25.000 đồng/hội viên/năm, trong khi quy định chỉ thu 24.000 đồng/hội viên/năm); phiếu thu hội phí không rõ ràng, không đóng mộc giáp lai như một số biên lai thu phí khác của nhà nước; máy chụp ảnh là tài sản công nhưng lại được sử dụng riêng cho cá nhân...”.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa Hưng cho biết, ngay sau khi nhận được đơn phản ánh của ông Nguyễn Văn Khắn, UBND xã đã thành lập tổ cán bộ do Phó Chủ tịch UBND xã tiến hành xác minh làm rõ, đồng thời yêu cầu Hội Người cao tuổi báo cáo cụ thể những nội dung nêu trong đơn và cung cấp chứng từ sổ sách có liên quan đến danh sách hội viên, việc thu chi tài chính trong hội. Qua xác minh, được biết bà Võ Thị Tiếm còn thẻ hội viên của Hội Người cao tuổi xã, nhưng từ khi tham gia vào hội tới nay, bà Tiếm chỉ đóng hội phí 2 lần (1 lần 10.000 đồng vào năm 2009 và 1 lần 25.000 đồng vào năm 2013). Mặc dù bà Tiếm không làm tròn nghĩa vụ người hội viên, nhưng Hội Người cao tuổi xã vẫn tổ chức viếng thăm, chúc thọ theo quy định. Tuy nhiên, khi bà Tiếm qua đời, hội không thực hiện kịp thời việc phúng viếng, tiễn đưa bà Tiếm, đây là một thiếu sót. Hội đã thừa nhận thiếu sót, đồng thời khắc phục bằng việc đến nhà thắp hương xin lỗi bà Tiếm.

Về việc thu hội phí 25.000 đồng/hội viên/năm: theo hướng dẫn số 142/2017/HD-HNCT ngày 26-4-2017 của Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc thi hành Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Điều 10, Khoản 2, Điểm b quy định như sau: “Hội viên đóng hội phí theo quy định  2.000 đồng/hội viên/tháng. Hội viên là người già yếu không nơi nương tựa, hoàn cảnh thật sự khó khăn có thể được miễn hoặc giảm 50% hội phí. Việc miễn giảm hội phí do chi hội quyết định và báo cáo Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi cơ sở, hội khuyến khích những người có điều kiện đóng hội phí nhiều hơn quy định. Việc thu hội phí của hội viên có thể nộp theo quý, 6 tháng hoặc cả năm do chi hội quyết định”. Do vậy, Hội Người cao tuổi xã đã khuyến khích những người có điều kiện đóng hội phí nhiều hơn quy định. Việc làm này hội đã họp thông qua và được hội viên thống nhất tự nguyện đóng thêm 1.000 đồng/hội viên/năm để phục vụ quỹ. Vào dịp hội họp, sơ kết cuối năm, hội công khai tài chính (có sổ sách theo dõi cập nhật rõ ràng việc thu, chi thăm hỏi ốm đau, tang chế). Số lượng hội viên tính đến tháng 6-2019 có 3.136 hội viên/9 ấp (mỗi ấp 1 chi hội) đóng hội phí (những năm đầu có rất ít hội viên, số tiền đóng chỉ 10.000 đồng/hội viên/năm, có người đóng người không), vận động thêm từ các tổ chức, cá nhân khác đóng góp tổng cộng trên 78 triệu đồng; đã chi thăm hỏi ốm đau, tang chế gần 54 triệu đồng. Đối với phiếu thu hội phí của Hội Người cao tuổi của xã, do Hội Người cao tuổi không phải là cơ quan nhà nước cần phải sử dụng hóa đơn tài chính, mà đây là một tổ chức xã hội nên chỉ sử dụng phiếu thu và đóng dấu treo của hội để quản lý việc thu hội phí, đồng thời sổ quỹ hội cũng được ghi chép thu, chi cụ thể, rõ ràng. Còn về máy chụp ảnh là do hội vận động các nhà hảo tâm đóng góp để mua, máy do Chủ tịch hội trực tiếp giữ.

Hội Người cao tuổi TP. Long Xuyên cũng đã nhận đơn của ông Khắn, sẽ tham mưu UBND thành phố cùng ban công tác người cao tuổi thành phố có thông tin trả lời đến ông Khắn được rõ.

Bài, ảnh: K.N