Triển khai Nghị quyết HĐND huyện Thoại Sơn về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

16/01/2020 - 16:21

 - Chiều 15-1, UBND huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

A A

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Thoại Sơn giai đoạn 2010 – 2020

Năm 2020, huyện Thoại Sơn sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, để khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế; vận động nông dân chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ. Đồng thời, phát triển thế mạnh sản xuất nông nghiệp thông qua việc đẩy mạnh thực hiện cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; kêu gọi đầu tư các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ, ngày càng hoàn thiện cơ sở hạ tầng; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…

PHƯƠNG LAN