Triển khai Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

06/05/2019 - 08:11

 - Hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019, với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác ATVSLĐ, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

A A

Nhiều chuyển biến tích cực

Để đảm bảo công tác ATVSLĐ, thời gian qua, các sở, ban, ngành tỉnh đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và người lao động. Năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATVSLĐ, các chính sách về lao động, tiền lương… cho trên 2.429 người là chủ sử dụng lao động, người lao động, cán bộ làm công tác ATVSLĐ. Công tác thanh, kiểm tra tại các doanh nghiệp cũng được tăng cường, đặc biệt trong Tháng hành động ATVSLĐ. Theo đó, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành 8 cuộc thanh, kiểm tra tại 42 đơn vị, doanh nghiệp. Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 tổ chức và 3 cá nhân, với tổng số tiền 42 triệu đồng.

Ngoài ra, phối hợp các đơn vị in và treo 180 bandroll, 700 cờ phướn, cung cấp 2.100 tranh áp-phích, tờ rơi, sách tài liệu tuyên truyền ATVSLĐ cho các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ trên các phương tiện truyền thông. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh thấy được tầm quan trọng và hiệu quả của công tác ATVSLĐ nên đã quan tâm hơn đến việc cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ như: mít-tinh nội bộ, hội thảo, họp mặt, nói chuyện chuyên đề, treo khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã tác động mạnh mẽ đến ý thức người lao động trong việc tuân thủ các nguyên tắc về ATVSLĐ.  

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát động Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phạm Sơn nhận định, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ lần 2 đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, tác động đến ý thức người dân, người sử dụng lao động, người lao động trong công tác ATVSLĐ, các cấp, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, hướng đến xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra

Tiếp tục nâng cao ý về ATVSLĐ cho người lao động, người sử dụng lao đông, cán bộ quản lý… Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ đã tổ chức lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”. Mục tiêu của Tháng hành động năm nay là thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp, cơ sở nhằm cải thiện điều kiện lao động; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18-9-2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để các hoạt động trong Tháng hành động ATVSLĐ đạt hiệu quả thiết thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các ngành chức năng cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt bằng nhiều hình thức về ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động (1-5), Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh; các văn bản pháp luật như: Luật Lao động, Luật Công đoàn; Luật ATVSLĐ.... Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra ATVSLĐ và an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ, rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi  - Lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ phù hợp điều kiện sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động của công đoàn cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động.

Tin rằng, với sự quyết tâm của tổ chức công đoàn các cấp, sự lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh cùng sự đồng tình ủng hộ của đoàn viên, công nhân viên chức - lao động, Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 sẽ đạt được nhiều kết quả thắng lợi.

ĐỨC TOÀN