Truyền thông thương hiệu nếp Phú Tân

08/04/2019 - 07:52

 - Sở Công thương vừa làm việc với UBND huyện Phú Tân về kế hoạch truyền thông thương hiệu nếp Phú Tân, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, xây dựng nhãn hiệu và tăng giá trị thương hiệu, mở rộng thị trường cho sản phẩm nếp.

A A

Bên cạnh đó, công tác truyền thông sẽ xác định những nét đặc trưng khác biệt của nếp Phú Tân so với các sản phẩm nếp khác trên thị trường.

Để quảng bá nhãn hiệu tập thể “Nếp Phú Tân”, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Dương Văn Cường yêu cầu ngành nông nghiệp cập nhật thông tin về thương hiệu nếp Phú Tân để gửi Sở Công thương; chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền. UBND các xã, thị trấn tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp có kinh nghiệm kinh doanh chọn nếp có chất lượng, đóng gói sản phẩm tham gia các hội chợ, hội thảo trong và ngoài tỉnh.

MỸ HẠNH