Từ ngày 15-11-2021, đường sắt mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022

15/11/2021 - 08:14

Từ ngày 15-11, Tổng công ty Đường sắt triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022, lịch chạy tàu Tết được tính từ ngày 20-1-2022 đến hết ngày 13-2-2022, chia làm 3 giai đoạn.

A A

Từ ngày 15-11, Tổng công ty Đường sắt triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022.

Lịch chạy tàu Tết được tính từ ngày 20-1-2022 đến hết ngày 13-2-2022, chia làm 3 giai đoạn.

Theo TTXVN