Từ ngày 24-2 đến 7-4 hạn chế luồng chạy tàu trên sông Hậu - nhánh cù lao Ông Hổ

24/02/2021 - 08:20

 - Chi cục Đường thủy phía Nam thông báo: kể từ ngày 24-2 đến 7-4-2021 luồng chạy tàu trên sông Hậu - nhánh cù lao Ông Hổ đoạn từ Km 00+560 đến Km 02+100 qua khu vực khai thác cát thuộc dự án “Chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ đô thị TP. Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu” của Công ty TNHH MTV môi trường Vạn Hưng Tùng, thuộc địa phận xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) và xã Hòa Bình (Chợ Mới) bị hạn chế.

A A

Tại khu vực thi công có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa để hướng dẫn giao thông thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa đảm bảo giao thông thủy lợi tại hiện trường.

HẠNH CHÂU