Tuổi trẻ Phú Tân tích cực xây dựng đời sống văn hóa

13/10/2021 - 05:18

 - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi, sáng tạo, thiết thực, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện cù lao.

A A

Việc xây dựng các mô hình đã góp phần xây dựng nông thôn mới huyện Phú Tân

Bí thư Huyện đoàn Phú Tân Lưu Thị Ngọc Huỳnh cho biết, năm 2021, Huyện đoàn - Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tiếp tục triển khai phong trào thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Trong đó, chú trọng thực hiện tuyến đường thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự gắn với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Bên cạnh đó là xây dựng các tuyến đường thanh niên tham gia xây dựng NTM, tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự gắn với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Thông qua các ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”; định kỳ hàng tuần, hàng tháng, các cơ sở Đoàn - Hội ở các xã, thị trấn tổ chức cho các bạn ĐVTN tham gia các hoạt động, như: bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, giải tỏa 2m hành lang, phát hoang bụi rậm, trồng cây xanh dọc các tuyến đường... Bên cạnh đó, các bạn ĐVTN còn vận động người dân sống ven các tuyến đường có phương thức thu gom và xử lý rác thải theo đúng quy định, chỉnh trang hàng rào, cột cờ, thay mới cờ Tổ quốc, đồng thời trao tặng ảnh Bác Hồ cho người dân… Ngoài ra, còn tích cực tuyên truyền cho các hộ dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Đặc biệt, Huyện đoàn - Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Phú Tân đã thực hiện tuyến đường thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh gắn với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại tuyến dân cư ấp Phú Hòa (thị trấn Phú Mỹ) với chiều dài 2km, đồng thời thực hiện tuyến đường thanh niên tham gia xây dựng NTM gắn với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp” tại tuyến dân cư Phú Mỹ - Phú Thọ (ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ) với chiều dài 1km.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021, ĐVTN tại các xã NTM trên địa bàn huyện Phú Tân đã tích cực tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới bằng nhiều hình thức phong phú và hiệu quả. Thông qua các hoạt động: tuyên truyền văn minh tiệc cưới, việc tang; duy trì các câu lạc bộ giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tăng tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn - Hội tại địa phương.

Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao văn hóa cho lực lượng ĐVTN, học sinh, trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Huyện đoàn Phú Tân đã triển khai nhiều hoạt động với hình thức trực tuyến phù hợp với yêu cầu thực tế địa phương.

Điển hình như các hoạt động: kết nối trực tuyến nâng cao văn hóa đọc cho thanh niên với 35 điểm cầu; trực tuyến thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại 31 điểm cầu (tỉnh chọn huyện đăng cai); tham gia thi báo cáo viên theo phát động của tỉnh... Huyện đoàn còn đăng cai tuyên truyền về xây dựng ứng xử văn hóa trên mạng xã hội theo hình thức trực tuyến, thu hút các bạn ĐVTN tham gia tại 45 điểm cầu trực tuyến ở các cơ sở Đoàn trong huyện.

ĐỨC TOÀN

Thông qua việc triển khai các mô hình, hoạt động trên đã phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Phú Tân trong việc chung tay xây dựng NTM tại địa phương. Đồng thời, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của ĐVTN trong việc xây dựng đô thị văn minh, NTM tại địa phương.