TX. Tân Châu không giảm các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội

11/03/2020 - 16:48

 - Ngày 11-3, TX. Tân Châu (An Giang) tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 2 tháng đầu năm 2020, sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn.

A A

Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài lưu ý,  để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, các ngành, các cấp ở địa phương cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế phải gắn với  công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm; thực hiện khâu đột phá về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng với chỉnh trang đô thị và phát huy lợi thế so sánh, khai  thác tốt tiềm năng… phấn đấu đưa TX. Tân Châu đạt chuẩn đô thị loại II trong 5 năm tới và trở thành đô thị hạt nhân vùng 2 của tỉnh

MINH HIỂN