UBMTTQVN huyện Chợ Mới hỗ trợ 300 triệu đồng làm đường nông thôn xã Nhơn Mỹ

06/07/2022 - 14:57

 - Sáng 6/7, UBMTTQVN xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nhơn Lợi – Nhơn Lộc (từ cầu Đình Sơn Đốt đến cầu Bà Bông, giáp ranh xã Long Giang), thuộc ấp Nhơn Lộc, xã Nhơn Mỹ.

A A

Công trình có chiều dài 2,9km, mở rộng mỗi bên 1m, nâng tuyến đường ngang 5m. Tổng kinh phí thực hiện trên 3,2 tỷ đồng. Trong đó, UBMTTQVN huyện Chợ Mới hỗ trợ 300 triệu đồng, còn lại địa phương vận động.

HẠNH CHÂU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu