UBMTTQVN tỉnh An Giang về nguồn tại Trung ương Cục miền Nam

02/12/2023 - 16:22

 - Ngày 2/12, đoàn cán bộ, nhân viên UBMTTQVN tỉnh An Giang, do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, hoa tại nhà bia ghi danh các đồng chí lãnh đạo cơ quan Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại Căn cứ địa Bắc Tây Ninh và thăm Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Dâng hương, hoa tại nhà bia ghi danh các đồng chí lãnh đạo cơ quan Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Thăm Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam

 

Di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam gồm 3 khu: Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, căn cứ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước của dân tộc ta (1954-1975), căn cứ Trung ương Cục miền Nam là cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam Việt Nam, là chứng tích quan trọng của lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Các công trình hiện có đã phần nào tái hiện được một thời kỳ lịch sử hào hùng (1961-1975) với biết bao gian khổ, mà các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Trung ương Cục anh dũng vượt qua, lãnh đạo cách mạng miền Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

L.H