UBMTTQVN TP. Long Xuyên và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang ký kết chương trình phối hợp

01/12/2023 - 16:43

 - Chiều 1/12, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Long Xuyên và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang đã ký kết phối hợp giữa theo Chương trình phối hợp 393CtrPH-MTTQ-NHCS.

Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên Nguyễn Thanh Quang và Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang Nguyễn Anh Tuấn ký kết chương trình phối hợp

Thông qua chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ Vì người nghèo các cấp.

Đồng thời, huy động các nguồn lực đóng góp Quỹ Vì người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP. Long Xuyên.

Theo đó, phương thức cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội chủ yếu là vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay thông qua các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể. Đến nay, TP. Long Xuyên có hơn 200 tổ tiết kiệm và vay vốn.

NGUYỄN HƯNG