UBND huyện Châu Phú thông tin các vấn đề liên quan Dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre

25/05/2023 - 19:05

 - Liên quan Dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre (tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), thời gian gần đây có dư luận trái chiều, UBND huyện Châu Phú đã thông tin những vấn đề này.

A A

Khu vực Dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre

Dự án được thực hiện đúng luật

Ngày 26/7/2017, UBND huyện Châu Phú có Tờ trình 133/TTr-UBND, trình UBND tỉnh An Giang xin chủ trương điều chỉnh mở rộng quy hoạch, phương án khai thác quỹ đất Dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre và được  giao làm chủ đầu tư, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Về trình tự thủ tục xây dựng của dự án cũng đã được Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức thanh tra và có Kết luận thanh tra 02/KL-TT, ngày 21/1/2019. Trong đó, tại mục 1 của kết luận thanh tra về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và phân lô bán nền dự án nêu rõ: “Việc UBND huyện xin chủ trương mở rộng khu dân cư và được UBND tỉnh giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư thực hiện dự án bán các lô nền nhằm tạo điều kiện chỗ ở cho cán bộ, công chức.

Đồng thời, có nguồn thu để huyện thanh toán số nợ 20 tỷ 491 triệu đồng, do Công ty Công trình giao thông An Giang (đơn vị đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Trung tâm thương mại Vịnh Tre trước đó) bàn giao cho huyện và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách huyện là đúng theo Công văn 3558/VPUBND-KTN, ngày 17/8/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch và phương án khai thác quỹ đất dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre”.

Về trình tự thủ tục đấu giá nền của dự án đã được Ban Quản lý dự án huyện Châu Phú ký hợp đồng với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang tổ chức đăng thông báo đấu giá trên Báo An Giang các số báo: Ngày 11 và 14/6/2018; ngày 23 và 28/11/2018; ngày 18 và 21/3/2019. Cùng với đó, công tác đấu giá nền cũng đã được Kết luận thanh tra 02/KL-TT, ngày 21/1/2019 kết luận cụ thể: “Về thẩm quyền ký kết hợp đồng và trình tự thủ tục đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá đã thực hiện đúng theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14”.

Thực hiện hoàn thành các kiến nghị từ kết luận thanh tra

Dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre được Thanh tra tỉnh An Giang tiến hành thanh tra theo Quyết định 130/QĐ-TTT, ngày 13/11/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh và có Kết luận thanh tra 02/KL-TT, ngày 21/1/2019. Trong đó có nội dung kiến nghị UBND huyện Châu Phú chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Phạm Thanh Lợi, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng trong việc thẩm định thiết kế - dự toán chưa đúng quy định (sai khối lượng cát san lắp), làm tăng chi phí thiết kế và chi phí quản lý dự án.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án huyện Châu Phú chấn chỉnh việc thực hiện chi các loại chi phí (chi phí quản lý, chi phí tư vấn...) phải đúng theo định mức xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án do huyện làm chủ đầu tư.

Đối với ông Nguyễn Phước Lăng, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Châu Phú rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chưa đúng những nội dung mà kết luận thanh tra đã nêu. Thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh An Giang, UBND huyện Châu Phú đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân. Đồng thời, thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh An Giang 37 triệu 127 ngàn đồng chi phí thiết kế và chi phí quản lý vượt.

Ngày 13/8/2019, Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành Thông báo 73/TB-TTT kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra 02/KL-TTT. Trong đó nêu rõ, qua thời gian tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, UBND huyện Châu Phú đã có 2 báo cáo ngày 28/3/2019 và ngày 8/5/2019, kèm theo các tài liệu có liên quan về thực hiện các kiến nghị tại kết luận gửi đến Thanh tra tỉnh. Kết quả xem xét, đối chiếu nội dung báo cáo, tài liệu có liên quan với kết luận thanh tra là căn cứ cho thấy UBND huyện Châu Phú đã tổ chức công khai, thực hiện hoàn thành các kiến nghị tại kết luận. Đồng thời, kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra 02/KL-TTT, ngày 21/1/2019.

Nghiên cứu phương án giải quyết phản ánh của hộ dân

Liên quan đến việc phản ánh của hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre, theo UBND huyện Châu Phú, trước đây do sai sót trong việc cập nhật các quy định hiện hành, nên các cơ quan chuyên môn của huyện đã tham mưu UBND huyện Châu Phú đưa ra phương án thu hồi đất của hộ dân đổi lại đất nền, dựa trên sự đồng thuận của hộ dân có đất được thu hồi để thực hiện dự án là không phù hợp với các quy định tại thời điểm bấy giờ. Do đó, việc giao nền theo thỏa thuận trước đây (đất đổi lấy nền) đối với 2 hộ dân: Nguyễn Hồng Tấn và Kiến Thị Hạnh không thể thực hiện.

Vấn đề này, UBND huyện cũng đã thông tin để 2 hộ dân được biết. Đồng thời, đang nghiên cứu các phương án trình UBND tỉnh An Giang xem xét cho chủ trương giải quyết trường hợp của hộ ông Nguyễn Hồng Tấn và hộ bà Kiến Thị Hạnh, cũng như để hoàn thiện dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre theo quy định của pháp luật hiện hành.

P.V

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu