UBND TP. Châu Đốc xét công nhận xã Vĩnh Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2023

23/01/2024 - 17:20

 - Ngày 23/1, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia, để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Vĩnh Châu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Phạm Văn Phúc chủ trì cuộc họp.

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2014, xã Vĩnh Châu đã không ngừng phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho Nhân dân; chú trọng giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Đến thời điểm này, xã Vĩnh Châu đã đạt 19/19 tiêu chí. Đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt tỷ lệ 100%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 100% đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 68 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 75,5%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 0%, tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều chiếm 1,31%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%...

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả xây dựng NTM nâng cao tại địa bàn xã Vĩnh Châu, các đại biểu đã bỏ phiếu đồng ý công nhận xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao.

T.T