Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm định hồ sơ minh chứng tại xã Bình Thạnh

23/01/2024 - 16:28

 - Ngày 23/1, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang Phạm Thái Bình dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với UBND huyện Châu Thành và UBND xã Bình Thạnh, để thẩm định hồ sơ minh chứng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của UBND xã Bình Thạnh về kết quả thực hiện xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí NTM, đoàn thẩm định của tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm chứng tài liệu, hồ sơ, thảo luận, đánh giá chi tiết, tham gia góp ý về kết quả thực hiện các tiêu chí và hồ sơ xét công nhận xã Bình Thạnh đạt chuẩn NTM.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh An Giang Phạm Thái Bình ghi nhận  những kết quả địa phương đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM tại địa phương trong thời gian qua. Về cơ bản, xã Bình Thạnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu xây dựng NTM. Các hồ sơ đảm bảo đúng trình tự, đủ thủ tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức.

Qua đó, đề nghị huyện Châu Thành và xã Bình Thạnh tiếp thu các ý kiến của thành viên đoàn công tác của tỉnh; tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được. Đồng thời, sớm trình hồ sơ theo đúng quy định để xã Bình Thạnh sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

L.H