Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an An Giang đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính

Thời sự 22-06-2022

 - Sáng 22/6, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an An Giang tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Gửi