Việt Nam - Na Uy còn nhiều cơ hội mở rộng hợp tác

24/05/2019 - 08:41

Quan hệ Việt Nam - Na Uy trong thời gian qua có những bước phát triển tích cực.

A A

Theo Báo Tin Tức