Việt Nam tăng 12 bậc trong báo cáo hạnh phúc toàn cầu

22/03/2023 - 08:47

Báo cáo Hạnh phúc Toàn cầu được công bố ngày 20/3 đưa ra xếp hạng về mức độ hạnh phúc của hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới trong năm 2023.

A A

Báo cáo Hạnh phúc Toàn cầu được công bố ngày 20/3 đưa ra xếp hạng về mức độ hạnh phúc của hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới trong năm 2023.

Theo Vietnamplus

 

hon-nhan-gia-dinh