Vượt khó, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020

02/06/2020 - 08:34

 - Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế chung của thế giới, đất nước và tỉnh. Với nỗ lực, quyết tâm, An Giang đã kiểm soát tốt và không có cas dương tính Covid-19 trên địa bàn. Đây là thắng lợi quan trọng bước đầu của tỉnh trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và là nền tảng để duy trì, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Hiện nay, tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tận dụng thời cơ để tăng trưởng KTXH.

A A

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, dịch bệnh Covid-19 khởi phát từ đầu năm 2020 nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ cùng với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nên An Giang đã thực hiện được “mục tiêu kép” là vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa duy trì, thực hiện các chỉ tiêu KT-XH. Quý I-2020, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 4,75% (trong khi đó, quý I-2019 đạt 6,10%); giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng quý I đạt 1.027 tỷ đồng (đạt 20,9% kế hoạch năm); kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 217 triệu USD (tăng 2,6% so cùng kỳ 2019)… Có 194 doanh nghiệp (DN) được thành lập mới, 134 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 1.200 tỷ đồng. Thu hút 12 dự án đầu tư mới, với tổng vốn 5.440 tỷ đồng (so cùng kỳ năm 2019, tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 6,29 lần)…

An Giang tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Dự báo tình hình từ nay đến cuối năm diễn biến dịch bệnh có thể thay đổi, từ những đánh giá của các ngành chức năng về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu các mặt hàng trong thời gian qua, đồng thời nhận định tình hình sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, UBND tỉnh dự báo khả năng tăng trưởng trong năm 2020 theo 3 phương án. Cụ thể, phương án 1, dịch bệnh Covid-19 như hiện nay (thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 24-4-2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới); phương án 2, dịch bệnh được khống chế trong quý III-2020 và phương án 3, dịch bệnh đến hết quý IV-2020. Các kịch bản và giải pháp phục hồi nền kinh tế đang được xây dựng nhằm không chỉ giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn mà còn có thể đón các cơ hội mới trong trạng thái bình thường mới sau đại dịch. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm, đời sống, tăng trưởng.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”. Đó là không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng cũng phải đồng thời tập trung phát triển KTXH, đảm bảo đời sống nhân dân… nhằm sớm vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương Đảng, Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, khôi phục lại các hoạt động KTXH.

Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được tiếp cận nhanh với các cơ chế, chính sách hỗ trợ về miễn, giảm, giãn thuế, phí, lãi suất ngân hàng, tiếp cận đất đai, thị trường tiêu thụ, xuất khẩu… để tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đẩy mạnh cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; xây dựng chính quyền điện tử, thông minh. Tiếc tục cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các chỉ số về gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng, tính minh bạch…

Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đảm bảo đúng quy định, đối tượng và công khai, minh bạch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời, rà soát, cân đối chi ngân sách hiệu quả, phù hợp với tiến độ thu, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc nắm bắt tình hình triển khai và hiệu quả chính sách hỗ trợ DN, người dân gặp khó khăn, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về các thành tựu KTXH, tập trung khánh thành, khởi công các công trình, trang trí... chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, dự kiến tổ chức vào tháng 10-2020. Phát động các phong trào thi đua thiết thực, tạo khí thế thúc đẩy phát triển KTXH tỉnh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh trật tự, thông tin sai sự thật… Qua đó, nhằm xây dựng An Giang thực sự là điểm đến an toàn, tin cậy của nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.

THU THẢO