Xã Long Điền B xây dựng nông thôn mới nâng cao

24/05/2024 - 06:37

 - Xã Long Điền B (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2015. Qua 8 năm tiếp tục thực hiện duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đạt trong giai đoạn 2013 - 2020 và hoàn thiện theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Đến Long Điền B ngày nay, diện mạo nông thôn dần khởi sắc. Các tuyến đường giao thông được đầu tư đảm bảo lưu thông, vận chuyển thuận lợi. 100% trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trạm Y tế xã được xây dựng khang trang, phục vụ nhu cầu của người dân. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt trên 91%, xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đặc biệt, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng lòng của Nhân dân, bằng nhiều giải pháp nên thu nhập người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn và quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Từ năm 2015 đến nay, xã đầu tư nâng cấp, mở rộng 7 tuyến đường, với tổng chiều dài hơn 8km, trồng trên 500 cây xanh, hoa các loại. Đường liên ấp, đường trục chính nội đồng... đạt chuẩn, đảm bảo ôtô đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa, nông sản thông suốt.

Sau khi đạt chuẩn NTM năm 2015, xã Long Điền B tiếp tục triển khai xây dựng xã NTM nâng cao. Qua 8 năm tập trung phấn đấu, với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, sự chung tay, góp sức của Nhân dân, xã đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu NTM nâng cao. Từ năm 2015 đến nay, tổng kinh phí huy động đầu tư xây dựng NTM ở xã Long Điền B hơn 99,3 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 46,6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của xã Long Điền B đạt trên 68,3 triệu đồng/người/năm (tăng 35 triệu đồng so năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã còn 2,2% (giảm 4,06% so năm 2015). Xã không còn nhà tạm dột nát, số hộ dân có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng đạt tỷ lệ trên 91%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Long Điền B

Ông Tạ Ngọc Cường là người dân tiêu biểu của địa phương tích cực đóng góp các hoạt động vì cộng đồng, lấp vá những đoạn đường giao thông, mang lại an toàn cho người dân. Ông Cường chia sẻ: “Những đường lối, chủ trương của Đảng ban hành hợp quy luật, hợp lòng dân sẽ tạo thành sức mạnh đại đoàn kết, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong công cuộc xây dựng NTM, tôi tự hào được góp một phần nhỏ bé cho quê hương”.

Biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Điền B và thực hiện phương châm “Xây dựng NTM là một hành trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, để tiếp tục duy trì và phát huy những thành tựu đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Chợ Mới và đặc biệt là xã Long Điền B tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM, gắn với cuộc vận động toàn dân tích cực xây dựng NTM, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Xác định việc duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu là nhiệm vụ quan trọng, vì đây là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cấp cơ sở vật chất - hạ tầng của xã. Do dó, cần thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức và thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt. Quan tâm các tiêu chí dễ biến động và thiếu bền vững, như: Tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, môi trường, an ninh trật tự xã hội, cải cách hành chính...

“Xã Long Điền B cần đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị, triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chú trọng phát triển du lịch nông thôn gắn với phát triển kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng NTM và sản xuất nông nghiệp, hướng tới thực hiện kinh tế số, xã hội số nhằm giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho người dân. Huy động các nguồn lực vào xây dựng NTM, nhằm tạo nguồn lực vững mạnh, đồng bộ, giữ vững và nâng cao các tiêu chí, đưa xã Long Điền B đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Điền B Phan Thành Lý cho biết, xã sẽ duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu, quyết tâm đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Địa phương mong tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

HẠNH CHÂU