Xây dựng 500ha sản xuất xoài 3 màu đạt tiêu chuẩn VietGAP

13/03/2018 - 01:00

 - UBND tỉnh vừa phê duyệt kinh phí 29,4 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài 3 màu có quy mô 500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm”.

A A

Dự án được triển khai tại huyện Chợ Mới, do TS. Võ Hữu Thoại làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện và hoàn thành 24 tháng. Dự án sẽ tập huấn cho 730 nông hộ trồng xoài; nâng cao chất lượng sản phẩm xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao trình độ quản lý nhóm. Đặc biệt, xây dựng chuỗi liên kết cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng xoài với các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh trái cây: Công ty TNHH xuất, nhập khẩu trái cây Chánh Thu (Bến Tre), Công ty TNHH ORGA Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh)…

H.C