Xây dựng nông thôn mới ở huyện cù lao

13/03/2018 - 01:00

 - "Chợ Mới luôn quan tâm chỉ đạo các xã duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu, đảm bảo bền vững, tiến tới xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, không chạy theo thành tích mà làm sao cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt NT ngày càng khởi sắc"- Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu nhấn mạnh.

A A

Chợ Mới có 5 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM gồm: Long Điền A, Long Điền B, Kiến Thành, Mỹ Hiệp, Hòa An, đây là kết quả đáng phấn khởi sau chặng đường nỗ lực bền bỉ. Các xã này tuy được công nhận là đạt chuẩn NTM nhưng UBND huyện Chợ Mới quan tâm chỉ đạo nhằm xây dựng kế hoạch duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu và phải đảm bảo tính bền vững; tránh tư tưởng thỏa mãn. Huyện đã khắc phục nợ đọng trong xây dựng NTM và giữ vững phong trào nhờ tập trung chỉ đạo chủ đầu tư chủ động trong triển khai thực hiện nhiều công việc trọng tâm như: tranh thủ mua mặt bằng, lập hồ sơ sớm, chia nhỏ gói thầu cho nhiều nhà thầu triển khai, buộc nhà thầu cam kết về tiến độ thi công các công trình… Qua đó, niềm tin của người dân vào Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố, Nhân dân chủ động tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Khen thưởng Nhân dân có nhiều đóng góp xây dựng NTM

Tổng nguồn vốn huy động năm 2017 hơn 76,16 tỷ đồng để xây dựng cầu, rải đá và bê-tông hóa đường NT, trường học, trạm y tế, vận động các nguồn quỹ, xây nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà hộ nghèo, vận động mua xe cứu thương, lắp bóng đèn đường… Đạt được kết quả trên là do công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với những cách làm sáng tạo, tạo được sự lan tỏa rộng rãi, qua đó huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của Nhân dân. Bộ mặt NT ở huyện Chợ Mới ngày càng khởi sắc, nông dân có những đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao cho biết: "Năm 2017 là năm đầu tiên điều chỉnh bộ tiêu chí xã NTM, có nhiều tiêu chí thay đổi và bổ sung mới nên khó khăn trong quá trình duy trì, nâng chất. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các xã vẫn duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt".

Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các xã đã tập trung vận động nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, năng suất lúa bình quân đạt từ 5,5-7 tấn/ha, mô hình trồng màu, chăn nuôi mang lại hiệu quả đáng kể, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Năm 2017 toàn huyện đã thực hiện chuyển dịch 621,49ha (chuyển từ đất lúa 397,89ha (chuyển từ lúa sang màu là 91,44ha, chuyển từ lúa sang cây ăn trái là 306,45ha); chuyển đổi từ đất màu sang cây ăn trái là 215,05ha; chuyển đổi từ vườn tạp là 8,55ha. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, góp phần nâng cao thu nhập, bình quân diện tích chuyển đổi sang trồng màu tăng gấp 3,6 lần và cây ăn trái tăng gấp 2,7 lần so với trồng lúa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao cho biết thêm: "Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các chính sách xã hội cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm lo chu đáo, giải quyết các chế độ chính sách kịp thời. Thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt chuẩn NTM cao hơn so quy định, cao nhất là xã Hòa An 39,6 triệu đồng/người/năm và thấp nhất là 38,1 triệu đồng/người/năm ở xã Long Điền B. Các xã đã không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm. Nông nghiệp phát triển theo hướng cơ cấu hợp lý. Phát triển sản xuất được coi là nền tảng của xây dựng NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, làm cho bộ mặt NT không ngừng đổi mới".

Năm 2018, Chợ Mới phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt 14 tiêu chí. Tuy nhiên, Chợ Mới phải đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn ngân sách của Trung ương, tỉnh, huyện đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn chế; đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là cầu đường, trường học, chợ nông sản, cụm tuyến dân cư, bảo vệ môi trường; công tác giải phóng mặt bằng chậm... Là huyện nông nghiệp, thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp nên tỷ lệ tham gia đóng góp xây dựng NTM có hạn. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên nhưng nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều tiêu chí thiếu ổn định và bền vững như: thu nhập, hộ nghèo, bảo hiểm xã hội, an ninh trật tự đòi hỏi phải có sự quan tâm thường xuyên của chính quyền địa phương...

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

nong-thon-moi