Xây dựng và phát triển khu dân cư khuyến học

03/09/2019 - 07:29

 - Nhận thức sâu sắc giá trị tư tưởng, lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích trăm năm trồng người”, những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT) ở TP. Châu Đốc phát triển mạnh mẽ. Các cấp, ngành cùng nhân dân hưởng ứng tích cực, đóng góp nhiều của cải vật chất, tinh thần phục vụ cho sự nghiệp KHKT. Qua đó còn thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp trong nhân dân, góp phần thúc đẩy, phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

A A

Phong trào khuyến học, khuyến tài ở TP. Châu Đốc ngày càng phát triển rộng khắp

TP. Châu Đốc có 7/7 Hội KH phường, xã đi vào hoạt động khá tốt, phát triển 52/52 chi hội khóm, ấp, 36 chi hội trường học, đạt 100%; 9 Chi hội KH tôn giáo, 9 Ban KH cơ quan, doanh nghiệp. Để nắm thực trạng tình hình tổ chức hoạt động KH cấp cơ sở (phường, xã, khóm, ấp) và đánh giá nghiêm túc phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập ở địa bàn dân cư, thường trực Hội KH thành phố đã khảo sát tại 52 chi hội KH cấp cơ sở. Qua khảo sát và đánh giá, nhận thấy Chi hội KH khóm 3 (phường Châu Phú A) đạt các tiêu chí khu dân cư KH nên Hội KH TP. Châu Đốc tiến hành kiểm tra, đánh giá xét công nhận “Khu dân cư KH”.

Trước đây, trên địa bàn khóm 3, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng xảy ra khá nhiều, việc huy động học sinh đến trường gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động của chi hội KH chưa được quan tâm, công tác phát triển hội viên, xây dựng gia đình hiếu học, vận động quỹ KH còn nhiều hạn chế… Trước tình hình đó, Ban Nhân dân khóm cùng các đoàn thể, lực lượng trên địa bàn phối hợp nhà trường làm tốt công tác vận động những học sinh trong độ tuổi đi học phải đến trường, gia đình tạo điều kiện tốt nhất cho con em được đi học. Vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quỹ KH tiếp bước đến trường cho các em có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo, khó khăn được tiếp tục đi học, ngăn dòng bỏ học.

Chi hội KH khóm còn tổ chức, triển khai, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập trong các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân, đặc biệt gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” trong việc bình xét “Gia đình văn hóa”, phát triển hội viên… Dần dần, khóm đã khắc phục cơ bản tình trạng học sinh bỏ học, chi hội KH khóm kết hợp nhà trường trong công tác huy động học sinh đến trường đạt chỉ tiêu kế hoạch. Vận động quỹ KH ngày một lớn, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, vươn lên thành đạt.

Cùng với đó, Chi hội KH đã có biện pháp quản lý học sinh ngoài giờ học ở trường, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục-thể thao cho học sinh trong dịp hè tham gia vui chơi. Liên kết hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên có nhiều hình thức giáo dục cho trẻ em về đạo đức lối sống, tránh xa tệ nạn xã hội. Nhiều hộ gia đình trong khóm được bình chọn gia đình hiếu học, nhiều gương vượt khó nuôi con ăn học thành đạt, mỗi “Gia đình văn hóa” đều có hội viên hội KH. Hiện nay, khóm 3 có 385 hội viên/3.025 nhâu khẩu (đạt tỷ lệ 12,72% dân số), 385 gia đình hiếu học/808 hộ (tỷ lệ 47,65%), tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%; mỗi năm vận động quỹ KH trên 10 triệu để giúp cho học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn, tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh vui chơi... Khóm 3 (phường Châu Phú A) đã được công nhận “Khu dân cư KH” năm 2013.

Các khóm còn lại trên địa bàn TP. Châu Đốc cũng đã tổ chức thực hiện, tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng, đề xuất công nhận. Năm 2014, khóm Châu Long 7 (phường Châu Phú B) có 269 hội viên/2.232 nhân khẩu, đạt tỷ lệ 12,05% dân số, 262 gia đình hiếu học/ 499 hộ (tỷ lệ 52,50%). Khóm Vĩnh Đông (phường Núi Sam) có 177 hội viên/480 nhân khẩu (tỷ lệ 36,87% dân số), 120 gia đình hiếu học/205 hộ (tỷ lệ 58,53%). Khóm Vĩnh Tân (phường Vĩnh Nguơn) có 185 hội viên/1.543 nhân khẩu (tỷ lệ 11,98% dân số), 153 GĐHH/ 375 hộ (tỷ lệ 40,80%)... lần lượt được công nhận “Khu dân cư KH” và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Hoạt động KHKT trên địa bàn dân cư mang lại kết quả thiết thực, đã thu hút đông đảo người dân trong khóm, ấp tích cực tham gia. Nhiều mô hình hoạt động sáng tạo đem lại kết quả thiết thực, cán bộ hội tâm huyết, gắn bó với hoạt động ở khóm, ấp, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo. Đồng thời, phối hợp các lực lượng xã hội để triển khai, thực hiện phong trào KHKT như: phát triển hội viên, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, quỹ học bổng KH, chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất KH”... mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp nhiều học sinh đến trường và ngăn dòng bỏ học.

HỮU HUYNH