Châu Thành họp bàn quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp

08/11/2018 - 07:02

 - Ngày 7-11, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh có buổi làm việc với lãnh đạo các ban, ngành có liên quan về tổ chức bộ máy, quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp, phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.

A A

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe tóm tắt dự thảo các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đề án về tiếp tục đổi mới, sắp xếp hệ thống tổ chức, bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Châu Thành; đề án bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý và đề án vị trí việc làm và phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

TRUNG HIẾU - THANH BẠCH